Mooie training op de Bosberg

Jammer genoeg konden we er niet de 1e competitiewedstrijd van 2022 van maken maar gelukkig wel een individuele training waar volop gebruik van is gemaakt. Ondanks het dichte padennetwerk is de Bosberg momenteel één van onze mooiste kaarten. De vele kleine (maar ook grote) heuvels en de verschillende vegetatie maken het een technisch uitdagende kaart. Dat kon iedereen tijdens de training ook weer ervaren.

Uiteraard hebben de verschillende bestuursleden ook nog even een rondje gelopen 🙂 Hieronder route 2 en een gelopen track. Hebben jullie je eigen route goed bekeken en geëvalueerd? Altijd goed om na een wedstrijd of training te doen. Welke keuzes heb ik gemaakt en zie ik naderhand misschien nog andere/betere keuzes? M.b.v. de gps-track op de kaart kun je dit natuurlijk heel goed analyseren en evalueren. Waar ging het (misschien) fout en kun je nog terughalen waarom het fout ging? Had je een duidelijk aanvalspunt? Liep je misschien te hard en had je onvoldoende kaartcontact? Natuurlijk kun je ook kijken naar de posten die goed gingen! Kun je bedenken waarom die goed ging? Neem dat dan mee naar een volgende wedstrijd of training en probeer dat dan weer.

Een tweetal tips:
– Een leg (van de ene naar de andere post) laat zich vaak opdelen in het eerste deel grof oriënteren en dichterbij de post meer fijn oriënteren. Bij grof oriënteren kan de snelheid hoog liggen, let je niet te veel op details en probeer je vooral de richting goed vast te houden en enkele grote objecten of kenmerken te zien. Van 1 naar 2 en van 2 naar 3 zijn goede voorbeelden hiervan. Van 4 naar 5 is weer een hele andere leg omdat je daar vooral veel kleine paadjes gebruikt. De snelheid kan weliswaar hoog zijn maar je moet dan wel heel attent zijn dat je de juiste paadjes pakt zeker als het wat onoverzichtelijk is.
– Bij een post als 21 mogen er wel wat alarmbellen afgaan. Een enkel object in een perceel. In dit geval een boomstronk. Probeer in zo’n geval naast dat je de richting goed aan moet houden ook vooral ver voor je uit te kijken. Een boomstronk moet normaal gesproken van een redelijke afstand zichtbaar zijn tenzij het in een dichtbebost perceel staat. Hoe eerder je de boomstronk ziet des te eerder je recht op de post af kunt. Nu had je bij deze post redelijk snel na de post een mooie opvanglijn in de vorm van een pad. Heb je dit niet dan doe je er verstandig aan om de post echt op kompas aan te lopen vanaf een duidelijk punt zo dichtbij mogelijk. In dit geval had je dan bijvoorbeeld naar de hoek van het ruw open perceel kunnen lopen net onder de groene 1 van 103. Op kompas (west-noordwest) had je dan ook ’tegen’ de post aan moeten lopen.

Route 2 zoals die in MapRun6 zichtbaar was na afloop van de training. Wie heeft post 18 met droge voeten gehaald?

We hopen volgende maand (13 februari 2022) op Havelte-Oost te lopen. Als club mogen we in theorie wel een eigen/onderlinge wedstrijd organiseren maar de wedstrijd staat ook als Nationale Competitie op de kalender. Even afwachten of dit mogelijk zal zijn. houd de site en Facebook daarom goed in de gaten.